Avís Legal - Centre Medic Catalonia

Tel. 93 215 37 93
Vaya al Contenido

Avís Legal

Condicions generals d'ús del lloc web www.centremediccatalonia.com

1. Introducció

Aquest document té com a finalitat establir i regular les normes d'ús, així com salvaguardar les dades del Lloc www.centremediccatalonia.com (en endavant, el "Lloc") i s'entén per "Lloc" totes les pàgines i els seus continguts propietat de Centre Mèdic Catalonia, a les quals s'hi accedeix a través del domini www.centremediccatalonia.com i els seus subdominis.

L'ús d'aquest Lloc web i els seus microsites associats constitueix un acord amb tots els Termes i Condicions que es relacionen a continuació:

D'acord amb el que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, li comuniquem que el titular d'aquest Lloc és Centre Mèdic Catalonia, amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 281 Baixos i adreça de correu electrònic info@centremediccatalonia.com,  inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 9595, Foli 174, Full n. B-34182, Inscripció 4a i prevista de CIF B-58674987 (en endavant CMAC).

Es consideren inclosos en aquest lloc web tots els microsites associats als quals s'hi pugui accedir des d'aquest lloc web, excepte aquells microsites que recullin expressament unes condicions d'ús pròpies, en els quals s'aplicaran aquestes.
Aquest Lloc web i els seus microsites associats han estat creats per Centre Mèdic Catalonia S.L (en endavant "CMAC") amb caràcter informatiu i tenen com objectiu promocionar les activitats que CMAC realitza, així com els serveis que ofereix, motiu pel qual la informació continguda en aquests no constituteix una oferta vinculant.
El Lloc web i els microsites associats també poden contenir articles sobre temes de salut, mèdics, hospitalaris, d'actualitat o d'una altra classe que CMAC pugui considerar que sigui del seu interès, el contingut del qual reflexa l'opinió dels seus autors però no la de CMAC.

Aquest Avís Legal regula l'accés i l'ús del servei del Lloc web que CMAC posa a disposició dels usuaris d'Internet sense perjudici que l'accés a algun dels serveis pugui precisar l'acceptació d'unes condicions particulars.
L'ús del Lloc web li atribueix la condició d'Usuari d'aquest (en endavant "l'usuari"). Qualsevol ús que se'n faci del Lloc web o dels seus serveis inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals d'aquest Avís Legal, per la qual cosa l'usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir aquests termes legals cada cop que visiti el Lloc web i els microsites associats.

2. Propietat intel•lectual
     
Els continguts i els elements gràfics que formen part del Lloc web (imatges, sons, textos, arxius, codis fonts, logotips, marques, dissenys o qualsevol altre, inclosos els microsites que CMAC ha creat) són titularitat exclusiva de CMAC o de terceres persones físiques o jurídiques a les quals se n'ha autoritzat el seu ús i estan sotmesos a la protecció prevista en la normativa sobre Propietat Intel•lectual i Industrial Espanyola.
Els drets de propietat intel•lectual dels especialistes col•laboradors de CMAC que publiquen els seus articules o treballs en aquest Lloc web correspondran als seus autors. L'enviament d'aquestes col•laboracions a CMAC suposarà una cessió gratuïta dels seus drets per a la seva publicació a través del nostre lloc web.
Per això, queda prohibida qualsevol (excepte per a l'ús privat), distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra utilització dels continguts sense l'autorització expressa i per escrit, que s'haurà de sol•licitar al Departament de Comunicació de CMAC. Així, l'accés als continguts d'aquesta web no transfereix cap dret sobre aquests.
CMAC facilita l'accés a altres pàgines Web que considerem que poden ser del seu interès. No obstant, aquestes pàgines no els pertanyen ni es realitza una revisió dels seus continguts. Per això CMAC no es pot fer responsable d'aquestes, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que se'n puguin derivar del seu accés o ús.
La realització dels enllaços només es permetrà a la pàgina principal del Lloc web, i queda prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il•lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l'adreça web d'origen), etc. que indueixen error sobre l'origen dels continguts.
L'establiment d'enllaços en cap moment implicarà cap relació, col•laboració o suport amb l'entitat. No es permetrà la realització d'un enllaç que de forma fraudulenta indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l'entitat.
Queden prohibits els enllaços des de pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes o que ofereixen informació falsa sobre l'entitat o qualsevol dels seus col•laboradors.

3. Ús dels serveis
     
L'Usuari es compromet a utilitzar els serveis de manera acordant amb la llei, moral, bons costums i ordre públic, així com el que es disposa en aquest Avís Legal. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar elpuguin   serveis amb finalitats il•lícites i/o contràries al que s'estableix en les presents Condicions Generals, lesiu de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar els serveis, CMAC i/o la seva imatge o impedir el seu correcte funcionament o d'aquests serveis que s'ofereixen o que es puguin oferir en un futur.

4. Àmbit del lloc. Responsabilitat de l'usuari
     
L'accés a aquest lloc web i als seus microsites associats és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscs derivats de l'ús del Lloc web i els seus microsites per l'Usuari seran al seu únic i exclusiu càrrec. No són objecte de garantia per part de CMAC: la infalibilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del Lloc web i microsites associats; que el seu contingut o la informació que passa a través d'aquests estigui lliure de virus o d'altres elements lesius; que la seguretat en l'ús que l'usuari faci del Lloc web i microsites associats.

CMAC no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes aïllades a CMAC; de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic, causada per deficiències o sobrecàrregues en el seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora de control de CMAC.
L'accés a aquest Lloc web i microsites associats no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre CMAC i l'Usuari.
CMAC no pot assumir cap responsabilitat respecte a l'ús o accés que realitzin els usuaris fora de l'àmbit al qual es dirigeix el Lloc web i microsites associats, ni de les conseqüències que puguin crear causa de la manca d'utilitat, adequació o validesa del Lloc web i microsites, dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris, ni dels resultats que pugui causar l'aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis als quals es pugui accedir a través del Lloc web o microsites, de la qual, la responsabilitat final recaurà sempre en l'Usuari.
Aquest lloc web i microsites poden contenir informació general relativa a malalties o situacions mèdiques i al seu tractament. Aquesta informació es facilita exclusivament amb finalitats informatives i educatives, no constitueix una recomanació ni assessorament destinat a pacients i no pretén substituir el consell o visita mèdica o d'un altre professional sanitari qualificat. No s'ha d'utilitzar la informació continguda en aquest Lloc web i microsites associats per diagnosticar un problema de salut o una condició física, ja que es requereix informació especialitzada per a la seva correcta interpretació. Davant de qualsevol dubte o consulta ha d'acudir a un metge o un professional sanitari.
Les decisions relatives a la salut les ha de prendre un professional sanitari, que ha de considerar les característiques úniques del pacient.
CMAC no garanteix la prestació dels serveis oferts, tals com la petició de cita, en la mesura que aquests serveis estiguin condicionats a la disponibilitat real dels especialistes, entre altres circumstàncies. En aquest sentit, tot i que CMAC utilitzi tots els esforços per complir el seu compromís, no es responsabilitza de l'anul•lació i/o modificació de la cita concedida al pacient.

5. Continguts
     
CMAC no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els continguts que puguin aparèixer en aquest Lloc web i microsites associats proporcionats per tercers.
CMAC es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés al Lloc web i microsites associats a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en ells qualsevol contingut contrari a les normes legals o sigui immoral, i es reserva el dret a exercir les mesures legals que consideri oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

6. Modificacions i actualitzacions
     
CMAC es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la Web i els seus microsites associats, de la configuració, disponibilitat i presentació d'aquests, així com de les presents condicions d'ús.

7. Protecció de dades personals
     

L'Usuari dels serveis oferts a través del Lloc web i microsites associats està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal i accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que CMAC els tracti de forma automatitzada i els incorpori al fitxer de Comunicació, amb la finalitat d'atendre a les seves sol•licituds d'informació, o al fitxer de Pacients, amb la finalitat d'atendre a les seves sol•licituds assistencials i donar accés a l'àrea privada de clients si correspon, fitxers dels quals és responsable CMAC, i que es troben inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.
Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d'accedir al fitxer i poden exercitar els drets de rectificació, cancel•lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

De la mateixa manera, quan sigui necessari el consentiment de l'usuari per al tractament de les seves dades personals, aquest haurà de reconèixer-se per una persona amb plena capacitat per obrar; en tot cas, el consentiment haurà de donar-se per part del seu representant o tutor legal i serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament que la desenvolupa.

Per exercir els drets anteriorment esmentats (drets ARCO), l'Usuari dirigirà un escrit al seu responsable de Centre Mèdic Catalonia ref. Dades personals. Departament d'Administració, situat en el seu domicili social al carrer Provença, 281, Baixos 12 de Barcelona (codi postal 08037) o bé enviarà un correu electrònic a info@centremediccatalonia.com amb la mateixa referència.

CMAC garanteix que ha pres les mesures oportunes de seguretat en les seves instal•lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, CMAC garanteix la confidencialitat de les Dades Personals.

Les seves dades no se cediran a tercers ni s'utilitzaran per a cap altra finalitat diferent de l'establera en aquest avís, excepte si una llei estableix el contrari.

L'Usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti a CMAC i de la comunicació de qualsevol alteració d'aquestes.

Les operacions de consulta de dades d'usuari i de petició de serveis a través del Lloc web es realitzen a través d'un servidor segur. El software d'aquest servidor codifica la informació que l'Usuari introdueix abans de transmetre-la a CMAC.

Així mateix, CMAC disposa d'estrictes procediments de seguretat relatius a l'emmagatzematge i revelació de dades amb l'objectiu d'evitar qualsevol accés no autoritzat a aquests, d'acord amb el que disposa l'article 9 de l'esmentada LOPD, sobre seguretat de les dades.

8. Ús de cookies
     
En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l'informem de l'ús de cookies en aquest lloc web i microsites associats amb la finalitat de facilitar i millorar la navegació als usuaris, recordant per on ha navegat en el lloc web, el seu nom d'usuari en registrar-se, les preferències i configuracions de visualització.
Les cookies són arxius de text de mida petita, normalment xifrats, que un servidor web allotja/grava al seu equip o dispositiu quan accedeix al lloc web. Aquestes cookies poden emmagatzemar la identificació de l'usuari que va visitar el lloc web i els llocs pels quals va navegar. Quan es torna a visitar el lloc o la pàgina web, es llegeixen les cookies per identificar l'usuari i establir les preferències i configuració de navegació d'aquest usuari. En cas de no permetre l'ús de les cookies, determinats serveis o funcionalitats del lloc web no estaran disponibles per a l'usuari.
Aquest lloc web i microsites associats utilitzen les següents cookies:
• Cookies de sessió, per facilitar la navegació dels usuaris i recordar per on es troba l'usuari quan navega per un lloc web, al no tenir les pàgines web memòria de per on es navega, actuant aquestes cookies com un marcador dins del lloc web. Aquestes cookies desapareixen una vegada s'acaba la navegació o sessió.
• Cookies per a l'autentificació com usuari registrat en iniciar la sessió a les pàgines que requereixen identificació/autentificació. Aquestes cookies són necessàries per accedir als serveis o continguts restringits als usuaris que s'identifiquen i autentifiquen.
• Cookies de mesura (Google, Nielsen, Comscore, Weborama, etc.). Aquestes cookies s'utilitzen per analitzar les visites realitzades, els llocs i els temps de navegació pel lloc web. La informació de les cookies és transmesa i arxivada directament pels mesuradors en els seus servidors, els quals es poden trobar ubicats en un país amb una protecció no equiparable a la del país del titular d'aquest lloc web. Aquests mesuradors podran transmetre aquesta informació de les cookies a tercers quan així ho requereixi la legislació, i utilitzar-la per facilitar els serveis prestats als usuaris.
Les possibles dades de caràcter personal que es recaptin per a l'ús de les cookies en aquest lloc web i microsites associats seran tractades per CMAC, com a titular i responsable dels Fitxers, i introduïts, segons s'especifica en l'apartat 7, per facilitar i millorar la navegació en el lloc web i microsites associats, analitzar les visites i identificar els usuaris registrats. Si accepta les cookies, consenteix el possible tractament de les seves dades de caràcter personal per a totes les finalitats indicades i comunicacions. Si no consenteix aquests tractaments, no accepti les cookies. L'Usuari pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició a CMAC, i enviar la seva petició a la següent adreça: info@centremediccatalonia.com.

Es pot configurar el navegador per rebutjar o acceptar les cookies, o configurar el navegador perquè aquestes cookies siguin eliminades automàticament un cop es tanqui el navegador, l'equip o el dispositiu. La configuració de les cookies en els navegadors es realitza:
• Google Chrome a Configuració > Privacitat > Configuració de contingut > Cookies
• Firefox a Preferències > Privacitat
• Internet Explorer a Eines > Opcions d'Internet > Privacitat > Avançada
• Safari a Preferències > Privacitat
Per a més informació sobre les cookies utilitzades, pot contactar amb el titular d'aquest lloc web i microsites associats a l'adreça info@centremediccatalonia.com.

9. Adreces IP
     
Els servidors del lloc web i microsites associats podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet un posterior processament de dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

10. Seguretat
     
El Lloc web i els seus microsites associats utilitzen tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com els firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objectiu d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquesta finalitat, l'usuari accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d'accés.
Tot procés que pugui comportar la introducció de dades personals de caràcter privat alt (salut, ideologia, etc.) transmetrà les dades sempre mitjançant un protocol de comunicació segura (https://...), de manera que cap tercer pugui accedir a la informació transmesa via electrònica.

11. Llei aplicable i jurisdicció
     
Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el que no disposa amb el present Avís Legal en matèria d'interpretació, validesa i execució.
CMAC i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb el present lloc web o activitats en aquest desenvolupades.


Regreso al contenido