Cardiologia - Centre Medic Catalonia

Tel. 93 215 37 93
Vaya al Contenido

Cardiologia

Especialitats

DR. J. LOPEZ VILA
La cardiologia és la branca de la medicina que s'ocupa de les afeccions del cor i de l'aparell circulatori. S'inclou dins de les especialitats mèdiques, és a dir, no abasta la cirurgia, encara i quan moltes de les afeccions cardiològiques són d'abast quirúrgic, pel que un equip de cardiòlegs normalment està integrat per un cardiòleg, un cirurgià cardiovascular i fisiatre, integrant a més a més altres especialitats quan el terreny del pacient ho requereix.

A Espanya, per ser cardiòleg cal llicenciar-se en medicina i després cursar l'especialització en cardiologia.

Igual que en altres especialitats de la medicina, la cardiologia és una de les que més ha evolucionat en les últimes dècades, fonamentalment de la mà d'importants avenços tecnològics en els camps de l'electrònica i la medicina nuclear, entre altres.

Això ha comportat la creació de subespecialitats dins de la cardiologia, entre les que podem reconèixer:

 • Cardiologia no invasiva

           Electrocardiografia
           Convencional
           Monitorització continuada de 24 hores (Test de Holter).

 • Proves d'esforç (ergometria)

           Convencionals
           Sensibilitzades amb fàrmacs
           Amb medicina nuclear
           
Monitorització de la Pressió Arterial

 • Cardiologia invasiva*

       Cateterisme cardíac
       Angioplastia transluminal percutània
       Electrofisiologia cardíaca
           Implantació de marcapassos
           Ablació trans-catèter de focus d'arítmia

Proves diagnòstiques

 •    ECG.

 •    Anàlisi de sang.

 •    Ecocardiograma.

 •    Mesura de la tensió cardíaca.

 •    Electrocardiograma (ECG).

 •    Estudi electrofisiològic.

 •    Mesura de la tensió (amb un esfigmomanòmetre).

 •    Enzims cardíacs.

 •    Cateterització cardíaca.


  * A realitzar fora del nostre centre.


Cardiologia
Electrocardiograma
Regreso al contenido