Dietètica i Nutrició - Centre Medic Catalonia

Tel. 93 215 37 93
Vaya al Contenido

Dietètica i Nutrició

Especialitats

SRTA. C. BARNADAS SOLE

DRA. L. CHOQUE UÑO

LA DIETETICA

La dietètica és la ciència que estudia els règims dels aliments estant amb salut o malalt (dietoteràpia), d'acord amb els coneixements sobre fisiologia de la nutrició en el primer cas i sobre la fisiopatologia del trastorn en el segon.

És l'estudi higiènic de l'alimentació, que permet establir, de manera científica, la ració alimentària o dieta que convé a una persona, segons el seu treball o estat de salut. Dietista és l'especialista en dietètica.

A l'antiga Grècia Hipòcrates va ser un precursor de la dietètica: "que el teu aliment sigui la teva medicina". Però ell seguia la teoria obsoleta dels quatre elements.

L'espanyol Francisco Grande Covián, va relacionar científicament la relació entre l'excés de greix en la dieta i el sobrepès i la generació de problemes cardiovasculars segons el nivell de colesterol.

Els principals components de la dieta d'una societat o un país tendeixen a estar relacionats amb el seu grau de prosperitat. La caiguda en el consum d'aliments rics en midó i l'augment del consum de greixos animals són unes de les característiques més evidents. Els sucres simples especialment en forma de sacarosa i glucosa passen a ser el 50% del total de glúcids en els països pròspers comparats amb el 5-10% en els països més pobres.[1]

La dieta de l'estil d'Occident requereix tres vegades més biomassa per capita que una dieta saludable basada en les plantes (Penning de Vries et el 1996). Els occidentals estan amatents al tema de la seguretat alimentària i a la toxicologia més que no pas a les implicacions de la salut a llarg termini. El model occidental tendeix a implantar-se fins i tot en zones d'antiga i diferent tradició gastronòmica, per exemple al Japó l'any 1963 el percentatge de greix en la dieta era del 13% i va passar a ser del 26% el 1988 (FAO 1991). Molt similar, però més tardana i més ràpida va ser l'evolució a la Xina (del 13 al 21% de 1990 a 1992). Els països de l'est d'Europa han passat a ser els de més percentatge d'obesitat d'Europa amb les malalties associades de diabetis, hipertensió, hipercolesterolèmia, malalties coronàries i càncers associats a la dieta.

En els països del tercer món hi ha molta diferència entre la dieta de les ciutats (amb més consum de greixos, sucres i sal) i la del camp dins un mateix país.

S'han elaborat unes taules de quantitat diària recomanada però són diferents les de l'OMS, els Estats units i la Unió Europea.

LA NUTRICIO

La nutrició és la ciència que estudia els nutrients i altres substàncies alimentàries, i la forma en què el cos les assimila.

Només és possible tenir una idea aproximada dels complexos processos que els nutrients experimenten dins del cos: com s'influeixen, com es descomponen per a alliberar-se en forma d'energia i com són transportats i utilitzats per a reconstruir infinitat de teixits especialitzats i mantenir l'estat general de salut de l'individu.

No obstant això, és necessari prendre decisions importants respecte a la nutrició que incidisquen en la salut de grups com ara xiquets i ancians, i de poblacions senceres que pateixen de malnutrició. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) i alguns països estan donant indicacions precises quant als nutrients que serveixen de guia per a aconseguir una dieta equilibrada.

Les ciències de la nutrició estudien la nutrició en si, el procés biològic en què els organismes assimilen i utilitzen els aliments i els líquids per al funcionament, el creixement i el manteniment de les funcions normals.

Encara que alimentació i nutrició s'utilitzen sovint com a sinònims, són termes diferents ja que:

   La nutrició fa referència als nutrients que componen els aliments i comprèn un conjunt de fenòmens involuntaris que succeeixen després de la ingestió dels aliments, és a dir, l'absorció o pas a la sang des del tub digestiu dels seus components o nutrients, i la seva assimilació en les cèl·lules de l'organisme.
   L'alimentació comprèn un conjunt d'actes voluntaris i conscients que van dirigits a l'elecció, preparació i ingestió dels aliments, fenòmens molt relacionats amb el medi sociocultural i econòmic (medi ambient) i determinen almenys en gran part, els hàbits dietètics i estils de vida.

Gent afamegada a Somàlia (1992)

Una nutrició adequada és la que cobreix:

   Els requeriments d'energia a través de la ingestió en les proporcions adequades de nutrients energètics com els hidrats de carboni i greixos. Aquests requeriments energètics estan relacionats amb l'activitat física i la despesa energètica de cada persona.
   Els requeriments plàstics o estructurals proporcionats per les proteïnes.
   Les necessitats de micronutrients no energètics com les vitamines i minerals.
   La correcta hidratació basada en el consum d'aigua.
   La ingesta suficient de fibra dietètica.

Les pautes dietètiques correctes es representen en la piràmide dels aliments.

Dietetica
Nutricion
Regreso al contenido