Gaspà Marti, Josep - Pediatria - Centre Medic Catalonia

Tel. 93 215 37 93
Vaya al Contenido

Gaspà Marti, Josep - Pediatria

Quadre Mèdic
Dr. Gaspa
Cita Online


  •    Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona

  •    Títol d'Especialista en Pediatria i Puericultura

  •    Títol de Doctor en Medicina perla Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona

  •    Professor Associat de la Universitat de Barcelona en el Departament de Pediatria de la Facultat de Medicina Hospital Sant Joan de Deu.

  •    Autor de nombroses publicacions relacionades amb temes pediàtrics i de l'adolescència.


Regreso al contenido