Indiba Activ - Diatermia Profunda - Centre Medic Catalonia

Tel. 93 215 37 93
Vaya al Contenido

Indiba Activ - Diatermia Profunda

Especialitats


¿COM FUNCIONA?


INDIBA® mitjançant estudis mèdics realitzats ha descrit el Sistema Proionic ® com l'únic sistema que estimula l'intercanvi iònic intra i extra cel·lular restablint amb això l'activitat elèctrica cel·lular, la qual cosa permet la correcta funcionalitat tissular.
 Aquest sistema basat en la freqüència 448 kHz que és el fonament de la nostra teràpia cel·lular activa,  estimula la bio-estimulació, la microcirculació i promou la  hiperactivació metabòlica, respectant al mateix temps la fisiologia  cel·lular.

 PER QUÈ LA FREQÜÈNCIA 448 kHz ÉS LA IDÒNIA?

 A aquesta longitud d'ona s'afavoreix el desplaçament d'ions entre la matriu intra i extra cel·lular, restaura la permeabilitat i el potencial de la membrana de la cèl·lula.
 L'equilibri elèctric cel·lular optimitza la recuperació tissular que al seu torn es beneficia de l'aportació d'oxigen i nutrients, vehiculats per la sang.   L'activació circulatòria (microcirculació i vasodilatació) estimula la  proliferació i l'activitat metabòlica dels fibroblasts, generadors de  col·lagen. El resultat és la regeneració dels teixits promoguda per la freqüència a 448 kHz.


BIO-ESTIMULACIÓ
 ATERMIA

 L'energia  generada a la freqüència 448 kHz millora la permeabilitat de la  membrana cel·lular, fins i tot en condicions subtérmicas.  Incrementa els intercanvis intra i extracel·lulars, i promou la regeneració tissular.  S'augmenta el metabolisme, així com la demanda cel·lular d'oxigen.

MICROCIRCULACIÓ
TERMIA

 L'augment  de la microcirculació complementa l'bio-estimulació i aporta als  teixits els elements que necessita per a la seva regeneració.  La vasodilatació capil·lar nodreix i oxigena els teixits, millorant la reabsorció venosa i limfàtica.

HIPERACTIVACIÓ
HIPERTÈRMIA

 La  hipertèrmia indueix un increment important del metabolisme cel·lular,  s'inicia al teixit un procés de reestructuració per combatre la fibrosi.  El  teixit es reorganitza fins i tot en els casos crònics en què la fibrosi  ja es troba instaurada, com succeeix per exemple en les seqüeles de  traumatismes oa l'artrosi.

El terapeuta adapta els tractaments a les necessitats del pacient.  La  tolerància de la teràpia permet que aquesta sigui utilitzada d'una  manera intensiva accelerant així la recuperació ja que pot ser aplicada  diàriament.


CAPACITIU Idoni per teixit superficial i vascularitzat
 Les reaccions causades per la manera capacitiu se centren principalment en el teixit tou proper a l'elèctrode.  El seu disseny li permet funcionar com un condensador elèctric i obtenir un augment localitzat d'energia electro-regenerativa.  La  manera capacitiu redueix la resistència interna dels teixits al pas del  corrent (com a resultat d'una millor
vascularització).RESISTIU Idoni per teixit gruixut, dens, gras i fibrótico

 Les  reaccions causades per la manera resistiu actuen a un nivell més  profund i se centren en teixits més resistents al pas del corrent, com  articulacions, ossos, lligaments i tendons.  Aquesta  manera combinat amb tècniques manuals i cinesiteràpia, permet  concentrar els efectes de l'energia electro-regenerativa sobre aquestes  estructures.

ELÈCTRODE NEUTRE
 La placa neutra permet tancar el circuit elèctric de corrent entre els dos elèctrodes.


El tractament de INDIBA® activ per a la rehabilitació se centra en accelerar els mecanismes naturals de reparació del teixit perquè d'una manera innòcua i segura, el pacient es recuperi el més aviat possible.  Tant en patologia aguda com crònica l'objectiu fonamental del tractament es focalitza en la reducció del dolor, la inflamació i en accelerar els processos de curació gràcies  a l'efecte del s istema Proionic® únic en el mètode INDIBA® activ.

SOLUCIÓ ràpida i efectiva

En qualsevol procés traumàtic és essencial començar el tractament de forma precoç.  La tecnologia del sistema Proionic® permet tractar al pacient des de  les fases més primerenques del procés de rehabilitació sense efectes  adversos.

 • Redueix el dolor
 • Facilita la mobilització
 • Regenera els teixits
 • Accelera la cicatrització

 TRACTAMENTS EFECTIUS PER:

 •  bursitis
 •  capsulitis
 •  tendinopatia
 •  trencament fibril·lar
 •  lumbàlgia
 •  cervicàlgia
 •  edema
 •  contusió
 •  fractura
 •  inflamació
 •  condromalàcia

FISIOTERÀPIA ESPORTIVA

La fisioteràpia esportiva ha estat tradicionalment un dels marcs referents de INDIBA® activ.  La rapidesa dels resultats i la possibilitat de tractar patologia aguda  i crònica és un dels factors essencials per garantir la ràpida  recuperació del teixit evitant recaigudes.
 Prevenció de lesions: Per optimitzar el rendiment esportiu és essencial mantenir una correcta hidratació i vascularització del teixit.   El tractament amb INDIBA® activ optimitza les capacitats físiques  integrant el moviment i el gest esportiu durant el tractament.
El tractament INDIBA® activ en aquest entorn comportarà una millora en el rendiment esportiu sense interrompre l'activitat física de l'esportista. L'experiència en l'esport professional ens ha ensenyat a integrar la teràpia manual de forma simultània obtenint una major eficàcia.

SOLUCIÓ ràpida i efectiva
 • Reducció del dolor
 • Prevenció de lesions
 • ràpida recuperació
 • Una bona forma física

 TRACTAMENTS EFECTIUS PER:

 •  trauma directe
 •  trauma indirecte
 •  Descàrrega muscular
 •  fatiga muscular
 •  Preparació a la competició
 •  lesió recidivant

SÓL PÈLVIC

El sòl pèlvic és l'estructura anatòmica que tanca el sòl de l'abdomen mantenint en posició correcta els òrgans pèlvics.
 Una  part molt important de la població femenina i masculina pateixen  d'algun tipus de desordre associat a alteracions del sòl pelvià.  L'edat, així com el part i estil de vida poden afectar provocant  l'aparició d'alteracions com ara el dolor pèlvic, incontinència urinària  i fecal, vaginisme o disparèunia.

SOLUCIÓ ràpida i efectiva

 • Redueix la incontinència, i us permeten retornar ràpidament a les activitats diàries sense patir pèrdues d'orina
 • Ràpida recuperació d'estrips i episiotomies
 • Redueix el risc d'hemorroides
 • Manté tonificats els músculs vaginals per a una activitat sexual plena.
 • Afavoreix el control de l'eyaculació n per contracció en tenir tonificada la zona pèlvica
 • Ajuda en la prevenció de la prostatitis

Fisioterapia, Ostepatia
Regreso al contenido