Nefrologia - Centre Medic Catalonia

Tel. 93 215 37 93
Vaya al Contenido

Nefrologia

Especialitats

DR. C. MORENO TORRES


La nefrologia (del grec nephros, que vol dir ronyó) és la branca de la Medicina interna que s'encarrega de l'estudi de la funció i de les malalties del ronyó. Els metges especialistes en nefrologia s'anomenen nefròlegs.

A Espanya, la nefrologia és una especialitat que s'assoleix mitjançant el mètode conegut com a especialista intern-resident o MIR (sigles de Metge intern i resident). El període d'especialització consta de 4 anys i, segons el Ministeri de Sanitat, aquest hauria d'incloure rotacions per les especialitats de Medicina interna, Urologia i Medicina intensiva, així com pel Servei de Nefrologia.

Malalties


  •    Insuficiència renal crònica. Avançada, i pacients en diàlisi.

  •    Glomerulonefritis.

  •    Hipertensió arterial que no respongui a la medicació.

  •    Trastorns de l'equilibri hidroelectrolític i acidobàsic, d'origen renal.

  •    Ocasionalment:

       Insuficiència renal aguda.
       Litiasis renals (pedres al ronyó).
       Infeccions urinàries cròniques o recurrents.

Nefrologia
Regreso al contenido