Neurologia - Centre Medic Catalonia

Tel. 93 215 37 93
Vaya al Contenido

Neurologia

Especialitats

DR. C. BURCET DARDE


La neurologia és l'especialitat mèdica que, conjuntament amb la neurocirurgia, s'ocupa de les malalties del sistema nerviós, tant central com perifèric. Els metges especialitzats en aquest àmbit reben el nom de neuròlegs.

A Espanya, per ser neuròleg cal llicenciar-se en medicina i després especialitzar-se en neurologia.

La neurologia s'ocupa dels trastorns neurològics, malalties que afecten al sistema nerviós central (cervell, cerebel i tronc de l'encèfal), sistema nerviós perifèric (incloent-hi els parells cranials i sistema nerviós autònom. Les malalties més importants d'aquest camps són:

 •    Cefalees com ara la migranya, la cefalea tensional i la cefalea en acúmuls.

 •    Epilèpsia i atacs.

 •    Trastorns neurodegeneratius, especialment les demències incloent la malaltia d'Alzheimer.

 •    Malalties cerebrovasculars.

 •    Trastorns de la son.

 •    Paràlisi cerebral.

 •    Infeccions bacterianes, micòtiques, víriques i parasitàries del sistema nerviós, com l'encefalitis, la meningitis, la neuritis, els abscessos cerebrals,...

 •    Neoplàsies (tumors).

 •    Trastorns del moviment com ara la malaltia de Parkinson, la corea, l'hemibalisme, els tics i la malaltia de Gilles de la Tourette.

 •    Malalties desmielinitzants del sistema nerviós central (com ara l'esclerosi múltiple) i del sistema nerviós perifèric (com ara la síndrome de Guillain-Barré).

 •    Malalties de la medul·la espinal: tumors, infeccions, traumatismes, malformacions,...

 •    Desordres del nervi perifèric i la unió neuromuscular.

 •    Estats mentals alterats.


Neurologia
Regreso al contenido