Otorrinolaringologia - Centre Medic Catalonia

Tel. 93 215 37 93
Vaya al Contenido

Otorrinolaringologia

Especialitats
Otorrinolaringologia

DRA. S. MAKSYMENKO


L'otorinolaringologia és l'especialitat mèdica que estudia i treballa sobre l'orella, el nas i la gola.

S'acostuma a relacionar, a més, amb problemes bucals (no dentals ni linguals), faringe-laringe, i totes les funcions o patologies auditives i del nas. Dins del propi camp de l'otorinolaringologia existeixen una sèrie de subespecialitats encarregades d'estudiar específicament determinades patologies pròpies de cada especialitat.

  •    Rinologia: estudia afeccions nasals, especialment processos al·lèrgics.

  •    Laringologia: estudia afeccions i alteracions de la laringe.

  •    Otoneurologia: s'encarrega de l'estudi de patologies associades a processos vertiginosos, com la síndrome de Meniere, otosclerosi i altres patologies relacionades amb l'equilibri, així com alteracions secundàries d'audició.

  •    Foniatria: tracta les afeccions relacionades amb alteracions de la veu, com ara afonies, disfonies i d'altres.

  •    Logopèdia: tracta les alteracions en l'articulació de la parla.

  •    Audiologia: estudia les alteracions relacionades amb l'audició, especialment sordesa i hipoacúsies (perceptiva i receptiva).


Regreso al contenido