Proves Diagnòstic Digestiu - Centre Medic Catalonia

Tel. 93 215 37 93
Vaya al Contenido

Proves Diagnòstic Digestiu

Especialitats
DRA. G. LACIMA VIDAL

PROVES FUNCIONALS DIGESTIVES DIAGNOSTIQUES


Manometria esofàgica

És una tècnica diagnòstica que mesura la pressió intraesofágica, i valora la funció de l'esòfag i les seves alteracions, permetent planificar el tractament basant-se en les alteracions motores trobades. Amb ella, es valoren tres àrees anatòmiques: l'esfínter esofàgic superior, el cos esofàgic i l'esfínter esofàgic inferior.

En què consisteix?

Per mesurar les pressions intraesofágicas, cal introduir pel nas i fins a l'estómac una sonda que té diversos punts de registre. La sonda es connecta a un aparell que registra les contraccions de l'esòfag des de la gola fins a l'estómac. Un cop col·locada la sonda, el pacient roman estirat i relaxat mentre es va retirant la sonda poc a poc. Se li demanarà que begui glops d'aigua o que empassi saliva. La prova dura una mitja hora.

Principals indicacions:

El diagnòstic de trastorns motors en pacients amb disfàgia i dolor toràcic no cardiològic, la localització de l'esfínter esofàgic inferior abans de la realització d'una pHmetria o impedanciometria-pHmetria, la valoració preoperatòria de pacients amb malaltia per reflux gastroesofàgic, sobretot en pacients amb sospita d'un trastorn motor, l'estudi de l'afectació esofàgica en malalties sistèmiques com la esclerodèrmia, neuropaties, miopaties o endocrinopaties i l'estudi de la disfàgia després de cirurgia esofagogàstrica (cirurgia antireflux, cirurgia de la acalàsia).

PHmetria esofàgica ambulatòria de 24 hores

És una prova que permet confirmar o descartar la presència de reflux gastroesofàgic àcid (el pas del contingut àcid de l'estómac a l'esòfag). Permet valorar la intensitat del reflux, en què moments es produeix i la relació amb els símptomes, el que ajuda al metge a decidir el tractament més adequat.

En què consisteix?

Consisteix a introduir una sonda prima pel nas fins arribar a l'estómac i retirar fins a deixar situada a 5 cm per sobre de la vora superior de l'esfínter esofàgic inferior localitzat prèviament per manometria. La sonda es connectarà a un aparell de registre portàtil (holter) que portarà el pacient durant 24 hores, i que registrarà contínuament els valors de pH a l'esòfag.

Aquesta prova està indicada fer-la en:

Els pacients amb símptomes típics de malaltia per reflux gastroesofàgic com ardor, regurgitacions que no responen al tractament mèdic. Davant la presència de símptomes atípics de malaltia per reflux, com tos crònica, asma, laringitis, disfonia, dolor toràcic, etc. Abans de realitzar una cirurgia antireflux o tractaments endoscòpics. Després de la cirurgia si hagués persistència dels símptomes. Després dilatació o cirurgia en els pacients amb acalàsia. Per al control dels pacients que necessiten tractaments continus (esòfag de Barrett).

Es disposa de:
  •  pHmetria d'un canal: la més utilitzada, el catèter porta un elèctrode que se sol col·locar a 5 cm per sobre de la vora superior de l'esfínter esofàgic inferior.
  •  pHmetria de dos canals: en algunes circumstàncies específiques cal fer la prova amb més d'un elèctrode de registre, perquè vulgui realitzar-se una doble pHmetria esofàgica a nivell distal i proximal o perquè sol·licitin fer una pHmetria esòfag-gàstrica.

Manometria anorectal

És una tècnica, que mitjançant el registre simultani de les pressions al canal anal i en l'ampolla rectal, tant en condicions de repòs com simulant diferents situacions fisiològiques (maniobra de defecació, esforç de retenció, tos, etc ...) permet avaluar l'activitat motora anorectal de forma qualitativa (coordinació dels moviments) i quantitativa (mesura de gradients de pressió intraluminales). Aquesta tècnica, és la més utilitzada per avaluar els mecanismes fisiopatològics de les principals patologies que afecten la continència i la defecació o causen dolor anus-rectal.

En què consisteix?

Consta de dues parts. La 1a s'introdueix una sonda prima (un tub fi i flexible) per l'anus fins al recte (aproximadament 6 centímetres). La 2a s'introdueix una sonda igual de prima que porta acoblat una pilota de làtex a la punta. Les sondes es connecten a un aparell que permet mesurar les contraccions dels músculs d'aquesta zona i realitzar un examen dels músculs i els nervis que controlen la funció anorectal.

Aquesta prova està indicada fer-la en:

Pacients amb incontinència fecal, restrenyiment, per a l'avaluació de pacients susceptibles de tractament amb biofeedback (trastorns de l'evacuació o de la continència), per a l'avaluació de la funció anorectal abans o després de cirurgia (colectomia, esfinterotomia, hemorroidectomía, etc .. .) i en pacients amb dolor anorectal funcional

Mesura del Temps de trànsit colònic mitjançant marcadors radiopacs

Aquesta prova es realitza administrant marcadors radioopacs (20 marcadors diaris) durant 3 dies consecutius i realitzant una radiografia abdominal hipervoltada al quart, setè i desè dia. Es valora el nombre de marcadors en cada segment del còlon, el que permet calcular la velocitat del trànsit.

Indicacions més freqüents: 

Pacients amb restrenyiment sever, en primer lloc per confirmar l'existència de restrenyiment, ia més, per determinar el segment de l'intestí responsable del alentiment del trànsit.

Biofeedback anorectal

El biofeedback és un mètode d'aprenentatge en què una activitat fisiològica és monitoritzada amb diferents sistemes (visuals, sensorials, acústics, etc.), de manera que explicant i ensenyant al pacient la relació entre la funció i la monitorització, aquest sigui capaç de modificar la funció sota control.

Les dues principals disfuncions anorectals en què el tractament amb biofeedback està indicat són: la incontinència fecal i el restrenyiment causa d'un trastorn defecatori funcional (propulsió defecatòria inadequada i / o disinergia defecatòria), que és la causa més freqüent de defecació obstructiva.

Solen ser necessàries unes cinc sessions de 45-60 minuts de durada, en alguns pacients es necessiten sessions de reforç al llarg del temps.

En els pacients amb dificultat expulsiva per relaxació esfinteriana defectuosa durant la defecació es realitza una reeducació defecatòria, ensenyant al pacient a realitzar una relaxació anal adequada sincronitzada amb una correcta compressió abdominal.

En el cas d'incontinència per insuficiència esfinteriana es realitza rehabilitació esfinteriana ensenyant al pacient a realitzar una contracció esfinteriana adequada sense produir compressió abdominal, es millora la percepció o sensibilitat rectal i s'intenta obtenir una bona coordinació entre l'arribada de l'estímul i el tancament correcte del canal anal. 

Posteriorment se li instrueix sobre la forma de realitzar exercicis de rehabilitació diàriament al seu domicili.
Regreso al contenido